Silmed


Idź do treści

Opis aparatu

Aparat składa się z 2-ch połączonych ze sobą przewodem zasilającym podzespołów: części naświetlającej oraz zasilacza impulsowego.

Część naświetlająca wyposażona jest w matrycę diod LLLT dużej mocy (czerwonych, podczerwonych i niebieskich), oraz sterownik mikroprocesorowy umożliwiający wybór żądanych parametrów naświetlania.

Wewnątrz obudowy znajduje się także uzwojenie emitujące pulsujące pole magnetyczne działające syneristycznie z promieniowaniem diod LLLT.

Na górnej powierzchni obudowy znajduje się wielofunkcyjny manipulator (“joystick”) służący do wyboru parametrów naświetlania. Powyżej znajduje się podświetlany ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD pokazujący te parametry, czyli numer wybranego programu oraz wybrany czas naświetlania.

Aparat LightMed został skonstruowany w oparciu o najnowsze efekty badań z zakresu światłoterapii, oraz
o najnowsze osiągnięcia z dziedziny optoelektroniki i inżynierii materiałowej.

Inicjowane za pomocą aparatu mechanizmy fizyczne (jonowy rezonans cyklotronowy, magnetomechaniczny, elektrodynamiczny) wywołują w organizmie procesy biologiczne powodujące wiele korzystnych zmian prowadzących do równowagi funkcjonalnej organizmu.

W zależności od wybranego programu naświetlań, aparat emituje promieniowanie z zakresu:

- czerwonego i podczerwonego (równocześnie),
- niebieskiego,,
- lub wszystkich tych zakresów równocześnie.

Cechą stosowanego w aparacie rozwiązania jest użycie tylko użytecznych terapeutycznie długości fal promieniowania, bez nieaktywnych biologicznie lub wręcz szkodliwych (takich jak n.p. ultrafiolet).

W zależności od numeru zastosowanego programu, możliwe jest użycie emisji ciągłej, emisji ze zmienną częstotliwością modulującą , lub modulowanej o wybranej częstotliwości, dzięki czemu uzyskać można odpowiednie działanie leczniczo- terapeutyczne zastosowanego promieniowania.

Szczególne zastosowanie aparacie znalazły częstotliwości modolujące działające terapeutycznie

Jednocześnie wraz z emisją promieniowania elektromagnetycznego aparat emituje pulsujące pole magnetyczne, co w wyniku sumowania obu czynników fizykalnych skutkuje wzmożeniem terapeutycznego działania naświetlań.

Aparat stanowi cenne uzupełnienie przy terapii różnych schorzeń i dolegliwości, znacznie przyśpieszając i ułatwiając proces powrotu do zdrowia. Stanowi także pewną pomoc w przypadkach gdy np. pacjent nie toleruje niektórych tradycyjnych metod leczniczych lub leków. Jest alternatywą dla niektórych leków, szczególnie tych stosowanych samodzielnie (nasennych, przeciwbólowych, antydepresyjnych).
Wreszcie – stanowi doskonałe narzędzie do utrzymania organizmu w zdrowiu i dobrej kondycji.

Niewątpliwą zaletą aparatu jest fakt, że przeprowadzane nim zabiegi naświetlań są bezpieczne, bezbolesne, mogą być przeprowadzane zarówno w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych, jak i domowych, przy czym od osoby obsługującej nie wymagają szczególnych umiejętności. Naświetlania można aplikować sobie samemu.

Aparat jest poręczny, łatwy w utrzymaniu i przechowywaniu. Jest bardzo ekonomiczny w użytkowaniu - moc pobierana z sieci w czasie naświetlania nie przekracza 10 watów zaś w czasie oczekiwania wynosi ok. 2 waty .Powrót do treści | Wróć do menu głównego