Silmed


Idź do treści

Certyfikaty


Aparat został zatwierdzony jako urządzenie medyczne wg dyrektywy UE nr 93/42/EEC

Produkt zgodny z normami: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60825-1, EN-55011.

Produkt przebadany na zgodność z wymaganiami norm dotyczących bezpieczeństwa elektrycznych urządzeń medycznych -
Raport nr 6/2010 z badań w Laboratorium Badawczym Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu.

Pordukt przebadany na zgodność z wymaganiami norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -
Raport nr BS-4/311/EMC/09 z badań w Laboratorium Badawczym OBR PREDOM w Warszawie

Produkt zarejestrowany jako urządzenie medyczne w:
Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
pod numerem PL/DR 019939


Certyfikat Zgodności WE nr MD-33/2010
wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA w WarszawiePowrót do treści | Wróć do menu głównego