Silmed


Idź do treści

Co w instrukcji?


Do zakupionego aparatu dołączona jest obszerna (48 stron) instrukcja obsługi. Zawiera ona wszelkie informacje konieczne do skutecznego i bezpiecznego użytkowania aparatu. Zawirea informacje jak ustawić parametry naświetlań odpowiednie do leczenia określonych dolegliwości.
Przed rozpoczęciem naświetlań neleży zapoznać się z treścią instrukcji, a w szczególności z ostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi przeciwwskazań.


Treść instrukcji zawiera następujące punkty:


1. Wstęp.
2. Zastosowania
2.1. Zastosowania w medycynie.
2.2. Zastosowania w kosmetyce,
2.3. Zastosowania w sporcie.
2.4. Zastosowania w weterynarii.
3. Budowa aparatu.
4. Obsługa aparatu.
4.1. Uruchamianie aparatu.
4.2. Wybór programu naświetlań.
4.3. Wybór czasu naświetlań.
4.4. Start i stop.
4.5. Naświetlanie.
5. Uwagi eksploatacyjne. Bezpieczeństwo
użytkowania. Higiena. Konserwacja.

6. Działanie naświetlań na organizm.
6.1. Naświetlanie promieniowaniem czerwonym i podczerwonym.
6.2. Naświetlanie promieniowaniem niebieskim.
6.3 Działanie pulsującego pola magnetycznego.
7. Dawkowanie naświetlań.
8. Dobór parametrów naświetlań.
9. Jak naświetlać?
10. Zalecenia i przeciwwskazania.
11. Ostrzeżenia.
12. Serwis i utylizacja aparatu.
13. Tabela programów.
14. Charakterystyka programów naświetlań.
15. Programy stosowane w typowych przypadkach.
16. Dane techniczne.
17. Karta gwarancyjna.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego