Silmed


Idź do treści

Do czego aparat służy?


Aparat LIGHTMED firmy SILMEX służy do wykonywania terapeutycznych naświetlań leczniczym promieniowaniem elektromagnetycznym o określonej charakterystyce energetycznej (barwie, energii, częstotliwości), wraz z towarzyszącym pulsującym polem magnetycznym.

Aparat jest doskonałym uzupełnieniem tradycyjnych metod leczniczych stosowanych w szeroko pojętej medycynie; może proces leczenia ułatwić, wspomóc i przyśpieszyć.

Zalecane jest profilaktyczne prowadzenie naświetlań nawet bez stwierdzenia szczególnej potrzeby terapeutycznej - choćby tylko dla utrzymania organizmu w dobrej kondycji; także u osób zdrowych – regularne stosowanie pomoże zachować sprawność, odporność i zdrowie.

Mechanizmy leczenia promieniowaniem elektromagnetycznym z zakresu podczerwieni, czerwieni i barwy niebieskiej znane są już od ponad 100 lat, ale dopiero dzięki postępowi nauki w okresie ostatnich dziesięcioleci możliwe stało się zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, takich jak wysokowydajne diody LLLT (Low Level Laser Therapy) - źródła promieniowania monochromatycznego o ściśle określonych parametrach: energii i barwie.

Diody LLLT pracują na podobnej zasadzie jak diody laserowe, jednakże dzięki temu że emitują promieniowanie elektromagnetyczne niekoherentne (czyli rozproszone); ich promieniowanie jest łagodne. Działanie skonstruowanych w oparciu o diody LLT urządzeń naświetlających jest bezpieczne, więc mogą się nimi posługiwać również osoby bez specjalnego przygotowania.

Metody terapii za pomocą tego typu urządzeń zyskały już powszechne uznanie; znane są jako terapia LLLT (Low Level Laser Therapy).

Dostępne są wersje aparatu o rozszerzonej funkcjonalności i rozszerzonym hardware i software (uzupełnione m.in. o 3 dodatkowe programy), do bardziej specjalizowanych zastosowań:
- Lightmed Prostatitis - do wspierania leczenia dolegliwości prostaty,
- Lightmed Inductor - o 5-krotnie zwiększonym natężeniu pola magnetycznego,
Oba te modele zawierają pełną funkcjonalność podstawowej wersji aparatu wraz z 14-ma podstawowymi programami.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego